167

Sill och potatis i församlingshemmet Barsebäck


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011