Scooter

sällsynt fordon försett med två/tre mindre hjul, som framföras av sorglös förare med gott balanssinne

- här några exempel . . . . 

1

2

3

4


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011